پشتیبانی

تمامی پیراهن و یا کاور مبلمان که توسط  همکاران ما دوخته می شود تا یک سال ضمانت دوخت دارند و اگر مشکلی از محل های دوخت برای آنها پیش بیاید به صورت رایگان رفع عیب می شود.

 


چاپ